Rita Bollestad.

Rita er mor til Mari og Katrin.

Rita bor i Sandnes

           
                                                                     Bilder av Rita, Alistair, Alexander, Mari og Katrin.                         4 generasjoner.